Frihet, jämlikhet och värdighet

Frihet, jämlikhet och värdighet är tre av många grundprinciper i våra svenska grundlagar, vår konstitution. "Vår svenska demokrati" är en utbildningsplats där du kan lära dig mer om  grundlagarna, viktiga begrepp och några av de principer som bygger vår demokratiska rättsstat Sverige. Här finns ett studiematerial på olika kort som kan användas i en studiecirkel, skolan, föreningen eller enskilt. Denna plattform är byggd på uppdrag av Folkbildning Mittnorrland,  Norrbottens bildningsförbund och Folkbildning västerbotten i samverkan.

Studiematerial

Här finns 20 kort med ett urval av principer som återfinns i regeringsformen som är en av våra fyra grundlagar. På framsidan finns en text som sammanfattar principerna och på baksidan av kortet finns utdrag ur den faktiska grundlagstexten samt diskussionsfrågor. Du swipar dig fram till det kort du vill jobba med. För att byta sida på kortet, tryck på kortet. Det kan finnas begrepp som du undrar över. Därför har vi gjort en ordlista som finns i menyn. Du kan genom menyn lära dig mer om grundlagarna och vad grundlagarna betyder i relation till dig och dina rättigheter.