1. Folkets makt

Samtalsfrågor:

  • Vad betyder folkstyret för dig/er?

  • Hur viktigt är det att rösta?

  • Vilka har och ska ha rösträtt i Sverige?

  • Samtala om lagarnas betydelse i en demokratisk stat.

Ur Regeringsformen, 1 kapitlet

1§ All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.”