7. Diskrimineringsförbud​

Samtalsfrågor:

  • Vad är diskriminering?

  • Vilka diskrimineringsgrunder anges i RF? Är det detsamma som i Diskrimineringslagen?

  • Varför är diskrimineringsförbudet så viktigt?

Ur Regeringsformen, 1 kapitlet

”Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.” 

Se också: Regeringsformen, 2 kapitlet. 12 – 13 §. Se artikel 14 i Europakonventionen och art 12 i tilläggsprotokollet.

Se även Diskrimineringslagen.