15. Demonstrationsfrihet

Samtalsfrågor:

  • Vad är en demonstration? Varför är den rätten viktig? Vad händer om man inte får demonstrera?

  • Hur kan manifestationer förändra orättvisor och skapa rörelser för politiska förändringar?

  • Vilka faror finns det med demonstrationer? Hur undviker man dem?

Ur Regeringsformen, 2 kapitlet

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad 4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,”