11. Internationella samarbeten

Samtalsfrågor:

  • Vad betyder folkstyret för dig/er?

  • Hur viktigt är det att rösta?

  • Vilka har och ska ha rösträtt i Sverige?

  • Samtala om lagarnas betydelse i en demokratisk stat.

Ur Regeringsformen

1 kapitlet, 10 § Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete.

kapitlet, 19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”. 

Sverige har även skrivit under EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Lag (1994:1219) antogs om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna