4. God och hållbar miljö.

Samtalsfrågor:

  • Vad menas med god och hållbar miljö?

  • Vad innebär det att skapa en hållbar miljö även för kommande generationer ?

  • Vad skall det allmänna göra och hur skall det säkerställa detta?

  • Vad skall företag och individer göra?

Ur Regeringsformen, 1 kapitlet

1 § Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”