10. Rättsstatsprincipen

Samtalsfrågor:

  • Varför är det viktigt med rättvisa domstolar? Hur kan man garantera detta?

  • Resonera kring likhet inför lagen.

  • Hur skall en rättegång genomföras i Sverige?

  • Vilka principer gäller för rättsskipningen?

    

   Läs vidare Regeringsformen 8 kapitlet

Ur Regeringsformen

1 kapitlet, 1 §  Den offentliga makten utövas under lagarna.

1 kapitlet, 8 § För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.

1 kapitlet, 9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

2 kapitlet, §2:11 Domstol får inte inrättas för en redan begången gärning och inte heller för en viss tvist eller i övrigt för ett visst mål.

En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid. Förhandling vid domstol ska vara offentlig.