8. Minoriteter har rättigheter​

Samtalsfrågor:

  • Varför är det viktigt att minoriteter möjligheter att behålla och utveckla egna kultur- och samfundsliv?

  • Hur har minoriteter bemötts och behandlats i vår historia. Vad kan vi lära av det?

  • Vilka är våra nationella minoriteter?

Ur Regeringsformen, 1 kapitlet

1 § Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.”