6. Barnets rätt

Samtalsfrågor:

  • Vad är barnets rätt?

  • Hur skall barns rätt tas till vara?

  • Samtala om barnets grundläggande rättigheter. Vilka upplever ni är de allra viktigaste att värna och säkerställa just nu i Sverige? Finns det områden där dessa rättigheter inte respekteras?

  • Vad behöver vi göra i Sverige för att säkerställa att barn får den rättshjälp som behövs för att deras ärenden ska kunna prövas i domstol?

Ur Regeringsformen 1 kapitel

2 § Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.” Se även Barnkonventionen.