13. Informationsfrihet

Samtalsfrågor:

  • Det moderna samhällets behov av öppen, trovärdig och snabb information är viktig för samhällsbygget.
    Varför försöker diktaturer hindra detta?

  • Hur har internet ändrat på informationsbeteende? Hur motverkar man falska nyheter på bästa sätt?

  • Samtala om den svenska offentlighetsprincipen. (Offentlighetsprincipen, 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen).  Varför är den viktig? Hur tillämpas den?

Ur Regeringsformen, 2 kapitlet 1 §

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad  2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,”

Meddelarfriheten (1 kapitlet, 1 § 3 st. tryckfrihetsförordningen och 1 kapitlet, 2 § yttrandefrihetsgrundlagen)