5. Demokrati och delaktighet

Samtalsfrågor:

  • Vad betyder det att det allmänna skall verka för att demokratins idéer skall vara vägledande inom alla områden?

  • Hur skall familjen och ditt/ert privatliv värnas?

  • Delaktighet och jämlikhet är viktiga hörnstenar i ett samhällsbygge. Vad menar ni med jämlikhet och delaktighet?

Ur Regeringsformen, 1 kapitlet

2 § Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället.”