Handleding

Detta studiematerial i form av 20 kort med fram och baksida kan användas på olika sätt. Tanken är att du som inte känner till våra svenska grundlagar skall få en övergripande förståelse för några av de viktiga principer som bygger, reglerar och konstituerar vår svenska demokrati. 

Välj ett kort. Läs texten enskilt eller i grupp. Vänd kortet och diskutera utifrån de frågor som finns eller frågor ni kommer fram till. Låt alla komma till tals. Efter diskussionsfrågorna får ni gärna diskutera vad detta skulle kunna betyda utifrån exempel av egna händelser, andras eller påhittade dilemman för att utforska grundlagarna vidare. 

Använd de faktiska grundlagarna till hjälp när ni vill fördjupa kunskaperna. Tillhörande paragrafer från grundlagarna finns på baksidan av varje kort. Korten kan användas på många olika sätt men används med fördel i en studiecirkel. Det är studiecirkeln som varit utgångspunkten för framtagandet av detta utbildningsmaterial.

Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp som lär sig tillsammans. Det är ett fritt lärande. Demokrati är viktigt i en studiecirkel och det är något ni skapar tillsammans. Förutsättning för demokrati är att alla får komma till tals och alla blir respekterade. Att samtala i dialog kräver ett demokratiskt förhållningssätt vilket innebär att allas erfarenheter och inlägg är värdefulla. En studiecirkel består av minst tre personer som träffas under minst tre sammankomster under minst nio studietimmar ( en studietimme är 45 minuter). Genom samverkan med studieförbunden kan ni få olika former av stöd till er verksamhet. Materialet Vår svenska demokrati​ lämpar sig väl för en studiecirkel. Ta gärna kontakt med ett studieförbund.