Att verka för frihet, jämlikhet och värdighet

Folkbildningens grunduppdrag är att bidra till samhällets demokratiska utveckling.

Det sker många olika sätt genom att hålla det demokratiska samtalet levande, arrangera mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kunskapsfördjupning via studiecirklar.

Folkbildningen Mittnorrland, Folkbildning Västerbotten i samverkan och Norrbottens bildningsförbund vill med detta material bjuda in till fördjupade samtal om grundlagen och vårt gemensamma ansvar för att bibehålla vårt demokratiska samhälle. Vad har vi för rättigheter och skyldigheter enligt lagen, egentligen? Hur kan vi värna och vårda den demokrati som dom flesta av oss håller för självklar? Hur berör det här oss, dig och mig?