14. Mötesfrihet

Samtalsfrågor:

  • Vad är mötesfrihet?

  • Varför är det viktig att kunna ostört samlas med andra?

Ur Regeringsformen, 2 kapitlet 1 §

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,”