3. Maktens mål

Samtalsfrågor:

Följande mål ska uppnås enligt Regeringsformen: Personlig välfärd, ekonomisk välfärd och kulturell välfärd.

  • Samtala om välfärdsbegreppet. Vad är välfärd?

  • Här beskrivs den offentliga verksamhetens mål som sedan konkretiseras för olika områden.

  • Vad kan vi kräva av våra folkvalda i Riksdagen och kommunerna?

Ur Regeringsformen, 1 kapitlet

1 § Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”