12. Yttrandefrihet​

Samtalsfrågor:

Läs på nytt Regeringsformen 1 kapitlet, 1§.

  • Hela vårt statsskick bygger på fri åsiktsbildning. Varför är den viktig i en demokrati?

  • Längre fram diskuterar vi om yttrandefriheten kan begränsas men här tar vi upp yttrandefrihetens betydelse i Sverige. Vad händer om vi inte har yttrandefrihet?

Ur Regeringsformen, 2 kapitlet 1 §

”Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,”