9. Grundlagarna, riksdag och regering

Samtalsfrågor:

Fördjupning Regeringsformen kap 3-7. Våra grundlagar är lagar som står över vanliga lagar och andra föreskrifter. De formar grunden för Sverige som rike och bestämmer över hur bl.a. riksdags- och regeringsarbetet skall genomföras.

  • Hur väl känner befolkning till våra grundlagar?

  • Vilken status har de i våra medvetanden?

  • Undersök hur man kan ändra på grundlagarna? Är det lätt eller svårt? Se Rf 8 kap 14-19§.

Ur Regeringsformen, 1 kapitlet

3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar.

4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.

5 § Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef.

6 § Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.

7 § I riket finns kommuner på lokal och regional nivå.